ARKITEKTUR + ØY = ARØYA

* I Langesundsfjorden finnes flere øyer som heter Store Arøya, Lille Arøya og Vesle Arøya. 
  Dette er ei unikt øygruppe kjent av hytter.


                                                                                              TM
Back to Top