ARØYA KROL Etb. 2016 av Arkitekt MNAL Klaudia Karolina Krol. November 2016 pris for en Kreative Talent i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Faglig leder Arkitekt MNAL Klaudia Karolina Krol Diplom 2009 Mastergrad i Arkitektur. Medlem av Norske Arkitekters Landsforbund siden 2014. 7 års arbeidserfaring i prosjektering av boliger, fritidsboliger, offentlige bygninger og uteområder. stor erfaring med 3d modellering og visualisering. hovedansvar for “hytte på fjellsetra” da jobbet som en arkitekt hos invit Arkitekter as. prosjektet ble publisert i flere aviser i norge. ledende arkitekt av et storskala prosjekt “260 600m2”. kunnskap i bygningsloven tek,sak og pbl. 5års erfaring fra restaureringsarbeid av arkitektoniske monumenter. lindeskapelig interessert i vr, grafikk tegning, fotografering, reise og dykking.
Kreative Talent 2016 Klaudia fikk et startstipend for kreative talent fra Møre og Romsdal Fylkeskommune. Stipenda vart delt ut under innovasjonsfestivalen for kreative næringar i Ålesund Tysdag 15.11.2016.
“Klaudia Krol er arkitekt og har eit tydeleg og spennende produkt som juryen meiner skil seg ut. gjennom visualisering, 3d modellering og grafisk design har kandidaten ein utradisjonell tilnærming til faget og vil utvikle eit produkt som i liten grad er tilgjengeleg i møre og romsdal. krol har base på kunnskapsparken i ålesund”
 mrfylke.no 
ARBEIDSERFARING  fra Invit Arkitekter AS , Ålesund. 
Hytte på Fjellsetra , Invit Arkitekter as / Et bilde fra Schuco Profile Architecture Magazine / Hovedansvar for prosjektet : Arkitekt  MNAL Klaudia Karolina Krol.
Green Garden Hotel 1904 Ålesund , Invit Arkitekter as / Hovedansvar for arkitektonisk uttrykk av prosjektet : Arkitekt  MNAL Klaudia Karolina Krol.

Arøya er åpent for et samarbeid med andre arkitekter i 3D modellering, visualisering, tegning.
Back to Top